Foto: Leo de Jager

Jacqueline Kuhlmann: GroenLinks-kandidaat nummer: 7

OOSTERHOUT - De lijst van GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een mix van nieuwe namen en ervaren mensen. Deze week: Jacqueline Kuhlmann.

Al jaren volgde ze vanaf de zijlijn de gebeurtenissen in de gemeenteraad. Ze herkende zich in de loop van de tijd steeds meer in de standpunten en plannen van GroenLinks. Jacqueline Kuhlmann (44) vindt dat je niet vanaf de zijlijn moet schreeuwen, maar in het veld moet gaan staan omdat daar tenslotte de doelpunten worden gemaakt. Daarom is zij actief voor GroenLinks. Voor een groener en sociaal Oosterhout.

“Vaak vind ik de vergaderingen van de gemeenteraad lastig te volgen. Onbegrijpelijk taalgebruik, vol politieke taal”, vertelt de moeder van twee zonen. En dat mag veranderen, vindt Jacqueline. “Politiek moet zeker op lokaal niveau voor iedereen te begrijpen zijn!”

Kuhlmann is geboren en getogen in Oosterhout. Al 24 jaar werkt zij in het speciaal onderwijs. Hierdoor maakt ze bijna dagelijks mee dat opvoedingsvragen die leven bij ouders, leerkrachten of jongeren onvoldoende aan bod komen. Jacqueline vindt dat sociale wijkteams juist op die plekken moeten zijn waar ouders en kinderen vaak komen. Gezinscoaches van sociale wijkteams moeten te vinden zijn bij bijvoorbeeld sportclubs, scholen en verenigingen. “Door eerder signalen en vragen op te pikken en er daadwerkelijk iets mee te doen wordt vaak erger voorkomen”, zo vindt Kuhlmann.

Ze vindt dat geld voor WMO, zorg & jeugdhulpverlening enkel binnen dat sociale domein uitgegeven moeten worden. Er is nog volop winst te behalen op dat gebied. Gelden moeten ook worden gebruikt voor initiatieven van jongeren zelf. “Door de samenwerking met de Oosterhoutse jeugd aan te gaan houden we die jongeren betrokken bij Oosterhout”.

“Ik wil me graag inzetten om het voor jongeren en ouders wat makkelijker te maken om, ook met kleine hulpvragen, hun weg te vinden in een socialer Oosterhout”, aldus de nummer 7 van GroenLinks.

Meer berichten