Frenckendag: leerlingen in de gemeentepolitiek

OOSTERHOUT - Op woensdag 31 januari organiseren de Gemeente Oosterhout en het Mgr. Frencken College de 'Politieke dag' op het stadhuis van Oosterhout. Tijdens die dag worden ongeveer 75 leerlingen uit 5 vwo uitgedaagd om te ervaren hoe de gemeentepolitiek werkt en wordt georganiseerd.

Leerlingen krijgen die dag – op persoonlijke uitnodiging van de gemeente Oosterhout - drie mini-colleges aangeboden over debatteren, overheidsfinanciën en verkiezingen. De colleges worden gegeven door Robin van der Helm (wethouder), Eric Kaarsemaker (griffier) en Sandra den Ridder (projectleider). Door met mensen uit het werkveld in contact te komen draagt deze dag ook bij aan de beroepsoriëntatie van de deelnemende leerlingen.

Na de mini colleges volgt het Democracity 'spel' waarbij een raadsvergadering nagebootst wordt en de deelnemers samen een stad bouwen. Hierbij moeten lastige keuzes worden gemaakt waarin het algemeen belang altijd voorop moet staan.

Verder lossen leerlingen samen met professionals een concrete casus op rondom de thema's onderwijshuisvesting, jeugdzorg, openbare verlichting en communicatie.

Kortom een leerzame, afwisselende en interessante dag waarbij de deelnemers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. betrokken raken bij thema's die spelen in de gemeente.

Meer berichten