Houts erfgoed als gemene deler

In november 2009 riep Piet van Leijsen een aantal mensen bij elkaar. Door de jaren heen bouwde hij een indrukwekkende verzameling op van oude werktuigen, huishoudelijke materialen, kleding en administraties. Maar vanwege zijn leeftijd wilde hij brainstormen over de toekomst van zijn verzameling, en hij hoopte met deze groep mensen tot een oplossing te komen. De oplossing, degene die de verzameling wil overnemen, is er tot nu toe niet gekomen, maar de Erfgoedstichting wel. Intussen bestaat de stichting uit de Kermiswerkgroep, Festival Onder de Bomen, de Heemkunde groep en het Freemde Fogel Festival. Een aantal heel uiteenlopende groepen, met één overeenkomst: Houts erfgoed.

DEN HOUT - Onlangs hield de stichting voor het eerst sinds de oprichting een ledenvergadering. Tijdens de vergadering presenteerden de werkgroepen zich aan elkaar en vertelden ze elkaar over hun doelen voor 2018. Het Festival onder de Bomen trapte af, en maakte het thema voor 2018 bekend: 'Op een onbewoond eiland'. Het festival vindt weer plaats in de laatste week van de zomervakantie en brengt alle generaties samen op de Houtse Heuvel.

Tweede was de Heemkunde groep. Jaarlijks organiseren zij een tentoonstelling aan de hand van een thema. In 2018 is dat klassenfoto`s door de jaren heen. Het gaat dan in dit geval om klassenfoto`s van Houtse scholen.

De groep is nog naarstig op zoek naar foto`s, met name van voor 1970. Doel voor 2018 is ook om het archief te gaan digitaliseren. Buiten de financiële middelen is het ook nog een uitdaging om iemand te vinden die goed met de computer kan omgaan om deze klus te klaren.

"Dus als er iemand is die dit leest, met veel tijd om te scannen en te digitaliseren en zin om in het archief van Den Hout te duiken, laat het ons weten!" roept Anne Bezemer van de werkgroep Heemkunde op.

De kermiswerkgroep nam enkele jaren geleden de organisatie op zich nadat de gemeente de stekker uit de dorpskermis trok. Intussen begint Houtse Kermis weer een begrip te worden met de vele activiteiten die er te doen zijn. Wel roept de werkgroep op om na te denken over de invulling van de zaterdagavond.

Plannen voor een Freemde Fogel Festival worden ook weer gemaakt. Kleinschalige concerten op bijzondere locaties in het dorp. Al met al staat er weer heel wat te gebeuren in het nieuwe jaar. Informatie, klassenfoto`s of geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anne:
annepasschier@kpnmail.nl.

Meer berichten