Foto: Casper van Aggelen

Zestig koffers vol verhalen terug naar Zuid-Europa

OOSTERHOUT - Een nieuwe loot aan het uitwisselingsprogramma van het Mgr. Frencken College: voor het eerst mochten leerlingen van Havo 3 leeftijdsgenoten uit het buitenland ontvangen. Waar de Oosterhoutse scholengemeenschap al jaren aan 4 VWO de kans biedt om met een buitenlands gezin mee te draaien, was het nu dus aan Havo 3 om Spaanse en Franse leerlingen Oosterhout en Nederland te laten zien. Op de laatste dag van hun bezoek sprak wethouder Van der Helm hen toe in de Bussel. (CvA)

Meer berichten