Het gemeentehuis van Oosterhout. In deze gemeente bestaat de griffie uit griffier Eric Kaarsemaker, een plaatsvervangend griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker. (foto: Casper van Aggelen)
Het gemeentehuis van Oosterhout. In deze gemeente bestaat de griffie uit griffier Eric Kaarsemaker, een plaatsvervangend griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker. (foto: Casper van Aggelen) (Foto: casper van aggelen)

Informatiemakelaar van raad

De raadsleden in de gemeenteraad worden ondersteund door de griffier. Hoewel de term griffier wat ouderwets klinkt, is het eigenlijk nog een redelijk nieuwe functie binnen de Nederlandse gemeenten. In deze aflevering van de reeks artikelen als opmaat naar de verkiezingen lees je waarom de functie van griffier nog niet zo lang bestaat en wat de griffie doet.

REGIO - Op 7 maart 2002 werd de 'Wet dualisering gemeentebestuur' ingevoerd. Wat houdt die wet in? Vóór 2002 vormden de wethouders en de gemeenteraad een geheel. Sommige leden van de gemeenteraad waren in die tijd ook wethouder. Nu mogen de wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad.

Dit is te vergelijken met de landelijke politiek: het kabinet voert net als de wethouders de taken uit, en de Tweede Kamer heeft vooral de controlerende functie net als de gemeenteraad.

Nu de wethouders een apart orgaan binnen de gemeente vormen, heeft de gemeenteraad een controlerende functie gekregen voor de uitvoerende taken van de wethouders. Hiermee voorkom je dat de wethouders zichzelf controleren en verdeel je daarmee de macht van de wethouders.


Informatiemakelaar

Omdat de raadsleden een apart orgaan zijn gaan vormen, is de functie van griffier in het leven geroepen. Het kan zijn dat de afdeling griffie bestaat uit één persoon. Dat is meestal het geval bij kleinere gemeentes.
Voor gemeentes met meer inwoners is de afdeling griffie vaak nog uitgebreid met een plaatsvervangend griffier en een of meerdere griffiemedewerkers. Zij ontlasten de griffier.

Meer berichten