Vlnr boven: Omaid, Ali, Suellen, Jolanda, Nancy, Arti.  Vlnr onder: Azin, Özgür, Geeta en Maarten
Vlnr boven: Omaid, Ali, Suellen, Jolanda, Nancy, Arti. Vlnr onder: Azin, Özgür, Geeta en Maarten

"Oosterhout SAMEN heeft meest pluriforme lijst ooit"

OOSTERHOUT - "Nog nooit heeft er in Oosterhout een partij aan de verkiezingen deelgenomen waarvan de kandidatenlijst zodanig pluriform is opgesteld, dat het een mooie weerspiegeling is van de samenleving," aldus Geeta Nanda, de grondlegster van de partij. Dat ging het echter niet geheel vanzelfsprekend.

Geeta: "Tijdens mijn gesprekken viel het op dat vrouwen, ongeacht de achtergrond, terughoudend waren. Voor sommigen is de politiek een 'ver van hun bed show' en voor de anderen is er veel tijd nodig voor het combineren van werken en gezin, laat staan dat er tijd is voor politiek. Ik zie dat we als samenleving wat dat betreft nog wel kunnen verbeteren op het gebied van emancipatie door vrouwen al vroeg kennis te maken met politiek."

"Toch is het gelukt om de verhouding man-vrouw op de lijst in evenwicht te brengen. Ook heeft Oosterhout SAMEN relatief jonge kandidaten met allemaal een heel verschillende achtergrond. Zo hebben we Azin, een Oosterhoutse met Iraanse achtergrond, die werkzaam is als docente op een VWO en al jaren de kerstviering op basisschool de Torenschouw organiseert. Een betere verpersoonlijking van de verbindende rol van cultuur kun je je haast niet voorstellen. Verder hebben wij Ali en Omaid, twee enthousiaste Oosterhouters, die van Oosterhout SAMEN de kans krijgen om hun bestuurlijk talent zichtbaar te maken door mee te denken, mee te doen en mee te beslissen."

Meer berichten