Gemeenteraad, college van B. en W., commissies… Maar welke weg legt een voorstel nou af?
Gemeenteraad, college van B. en W., commissies… Maar welke weg legt een voorstel nou af?

Ik heb een idee! En hoe dan verder?

De afgelopen weken hebben we in deze rubriek uitleg gegeven over gemeenteraadsleden, wethouders en vergaderen. Maar over wat voor onderwerpen hebben ze het? Voordat zaken naar de raadsvergadering gaan, worden ze eerst besproken in commissievergaderingen. Hier wordt niks besloten, dat gebeurt in raadsvergaderingen. Wel wordt er veel informatie met elkaar gedeeld. In het algemeen zegt men dan ook: 'In commissies gebeurt het écht.'

REGIO - Commissies zorgen ervoor dat de gemeenteraad en het college van B. en W. alle nodige informatie krijgen. Want voordat de raad iets besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een commissie besproken en voorbereid. In de commissies zitten mensen met verstand van zaken. Echte experts op gebieden zoals werk, wonen, sport, zorg en verkeer. Elke commissie buigt zich over een specifiek onderdeel van het beleid. De onderwerpen worden helemaal uitgeplozen en verwerkt als voorstellen of besluiten voor de raad. In een commissie zitten fractievoorzitters, raadsleden en andere leden van de politieke partijen. Ze vertegenwoordigen de standpunten van hun partij bij de behandeling van specifieke onderwerpen. Ook ambtenaren kunnen in een commissie zitten als ze meer weten over een bepaald onderwerp dat wordt besproken. In de commissies zitten mensen met verstand van zaken. Soms worden ook gewone burgers als adviseurs uitgenodigd bij een specifiek project, bijvoorbeeld tijdens besprekingen van het nieuwe zwembad in de gemeente.

Op voor goedkeuring

Ook kan het zijn dat de burgemeester aanwezig is of een of meerdere wethouders namens het college van B en W. Tijdens commissievergaderingen kan om een reactie worden gevraagd, bijvoorbeeld om een toelichting te geven op een besluit of als een voorstel onduidelijk is. De wethouder geeft dan toezegging of stelt voor om het besluit iets aan te passen zodat het wordt goedgekeurd door de meerderheid in de raad. Als er nog erg veel moet worden veranderd, wordt het eerst teruggenomen. De commissieleden gaat dan aan de slag om het besluitvoorstel te verbeteren. In de volgende commissievergadering presenteren ze het vernieuwde voorstel. En dan kan het door naar de raad.

Ja of nee?

De gemeenteraad gaat over het voorstel stemmen. Is de meerderheid het ermee eens? Dan gaat het stuk als opdracht, oftewel als to-dolijst, naar het college van B. en W. Zij mogen de genomen besluiten gaan uitvoeren. Meestal gaat een meerderheid in de raad krijgen niet zo makkelijk. Als velen niet eens zijn met het voorstel, gaan ze uitgebreid debatteren. Een partij probeert hierbij de andere partijen te overtuigen van zijn standpunt. Op deze manier hopen ze dat er wél een meerderheid voor het besluit komt.


De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Dat is het moment voor elke inwoner van Oosterhout om te bepalen wie in de gemeenteraad komen. U mag stemmen als u inwoner bent van Oosterhout op de dag van de kandidaatstelling (05-02-2018), 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Meer berichten
Shopbox