Foto: Wiljan van der Zanden

GroenLinks komt bij u thuis!

Zaterdag 3 maart zijn de kandidaten van GroenLinks Oosterhout weer op pad gegaan om te flyeren en zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met bewoners van diverse wijken in Oosterhout.

Het werd voor de kandidaten een winterse wandeling door de straten van de wijken Strijen en Sterrenbuurt. Voordeel van het winterse weer dat veel bewoners thuis waren. Hierdoor hebben de kandidaten met veel bewoners kunnen praten over wat er speelt in de bezochte wijken.

Maar ook waren mensen van GroenLinks te vinden in het centrum van Oosterhout. Uit gesprekken met inwoners werd duidelijk dat, ondanks al het negatieve nieuws van de afgelopen periode, veel mensen het belang van stemmen nog steeds inzien. Maar eerlijk is eerlijk; de politiek heeft wel wat uit te leggen. Dat hebben de mensen van GroenLinks zaterdag ook gedaan. Niet voor niets heeft GroenLinks gekozen voor de verkiezingsslogan “Verandering begint hier”.

In Strijen werd duidelijk dat inwoners zich zorgen maken over de veiligheid in hun wijk. Hun wijk werd geraakt door veel inbraken. Bewoners hebben zelf prima ideeën om de veiligheidsbeleving in hun wijk te vergroten: meer verlichting in de openbare ruimte. Straatverlichting maar ook verlichting in de brandgangen. Ook zien bewoners graag meer gericht toezicht in de wijk door politie en handhaving. Ook werd behoorlijk wat geklaagd over de kwaliteit van het hang en –sluitwerk van de huurwoningen. Het huidige hang en –sluitwerk is lang niet meer afdoende om inbrekers te weren. Werk aan de winkel dus voor de verhuurders om zich in te zetten voor de veiligheid van hun klanten, de huurders. Het viel de kandidaten van GroenLinks in ieder geval op dat mensen die niet echt blij worden van de manier waarop door de verhuurder omgegaan wordt met de afhandeling van woon- gerelateerde klachten. Een signaal dat GroenLinks zeker gaat volgen.

In de Sterrenbuurt kregen mensen van GroenLinks te horen dat mensen de flyer met speerpunten erg handig vonden. Het was te merken dat mensen zich echt wel verdiepen in de programma’s van de politieke partijen om te bepalen aan wie ze hun stem geven. En gaan stemmen is natuurlijk van wezenlijk belang. GroenLinks hoopt uiteraard dat Oosterhout haar stem op 21 maart aan GroenLinks toevertrouwd. Want verandering begint hier!

Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op de website van GroenLinks Oosterhout: https://oosterhout.groenlinks.nl/standpunten-lokaal

Meer berichten
Shopbox