Foto: Leo de Jager

Gökhan Demir: GroenLinks kandidaat nummer 2

De lijst van GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een mix van nieuwe namen en ervaren mensen. Deze week stelt nummer 2, Gokhan Demir, zichzelf voor.

Gökhan Demir is 26 jaar en woont alweer 22 jaar in Oosterhout. Na het behalen van zijn Master Rechtsgeleerdheid is hij gaan werken als jurist. Al tijdens zijn studie hield Gökhan zich graag bezig met maatschappelijk relevante onderwerpen.

"Door de jaren heen heb ik veel dingen zien veranderen in Oosterhout. Ik wil niet langer alleen mijn mening geven over hoe het beter zou moeten in Oosterhout, maar echt de handen uit de mouwen steken en mijzelf inzetten voor een groen, sociaal en rechtvaardig Oosterhout", aldus Demir.

"Ik heb altijd gemerkt dat politiek niet voor iedereen toegankelijk lijkt te zijn en dat moet veranderen. Ik wil bereiken dat inwoners meer ruimte wordt geboden om hun eigen buurt veiliger, mooier en schoner te maken." Participatie is volgens Gökhan van groot belang om te zorgen voor het benodigde draagvlak voor beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen. "De gemeente moet inbreng van de bewoners van de wijk dan ook stimuleren."

Om dat te bereiken is het volgens Demir van groot belang dat de informatievoorziening wordt verbeterd en dat er wordt gezorgd voor kortere lijntjes tussen bewoners, instanties en de gemeente om zo de participatie van de inwoners te ondersteunen.

"Naast participatie wil ik mij ook volop inzetten voor een veilige gemeente Oosterhout. Zo heb ik gedurende mijn juridische stage bij de Politie in Oosterhout ondervonden dat naast goed beleid de uitvoering minstens net zo belangrijk is. Daarnaast vind ik dat de Oosterhouters zich altijd veilig moeten kunnen voelen in de wijk door criminaliteit tegen te gaan", aldus Gökhan.

Dit kan volgens hem niet alleen worden bewerkstelligd met buurtpreventie. Demir denkt dat hiervoor een belangrijke rol is weggelegd voor de wijkagent, die weer structureel terug moet keren in de wijk. Ook vind hij dat de gemeente meer verantwoordelijkheid moet nemen om de achterliggende oorzaken van criminaliteit aan te pakken. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. "Oosterhout is toe aan verandering en daar wil ik mij de komende periode dan ook met volle overtuiging voor inzetten!"

Meer berichten
Shopbox