E-veld is duurzaam

DRIMMELEN - In Terheijden komt in 2021 op het voormalige voetbalveld - het E-veld - een wijk met ongeveer 30 duurzame woningen. Op het veld komt een mix van goedkope koopwoningen, sociale huur en dure huurwoningen. Deze woningen worden duurzaam gebouwd (gasloos, energieneutraal en duurzame materialen). Ook de openbare ruimte wil de gemeente duurzaam inrichten. De gemeente start binnenkort met de planvorming voor de wijk en wil daarbij diverse partijen betrekken zoals het Traais Energie Collectief, Duurzaam Drimmelen, Woonvizier en bewoners van de naastgelegen buurt het F-veld. Ook toekomstige bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over het plan.
Bij het maken van het plan zet de gemeente ambitieus in op langzaam verkeer, groen en water, spelen en duurzame voorzieningen. Hiermee wil de gemeente draagvlak creëren en een voorbeeld geven van duurzame mogelijkheden. De gemeente Drimmelen werkt aan de uitbreiding van het woningbestand, vanwege de grote behoefte aan woningen.

Meer berichten
Shopbox