VoorleesExpress zoekt kanjers

Het tweede seizoen van VoorleesExpress Oosterhout gaat van start. Daarom zoekt de VoorleesExpress vrijwilligers die willen voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Een half jaar lang ga je voorlezen bij het gezin thuis. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

OOSTERHOUT - De VoorleesExpress is een landelijk initiatief, waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling en verrijkt de taalomgeving van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en de kinderen kijken vaker en langer in boeken.

Als voorlezer ga je twintig weken langs bij een gezin in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je gaat het kind/de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders en streef je ernaar dat zij zelf hun kinderen blijvend stimuleren in de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin.

Wat krijg je er voor terug? Een fijne werkomgeving in een informele sfeer. Grote waardering voor het mee uitvoeren van een belangrijk onderdeel van lezen. En een instructiedagdeel over voorlezen en het selecteren van de boeken.

Als u denkt dat het voorlezen aan deze groep kinderen voor u een goede tijdsbesteding is, kunt u zich aanmelden via de website www.voorleesexpress.nl of via het volgende mailadres: voorleesexpress@theek5.nl.

Meer berichten