Foto: Wiljan van der Zanden

Nieuwe bestuursleden GroenLinks Oosterhout

GroenLinks Oosterhout heeft tijdens de algemene ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden gekozen. Dit gebeurde na het vertrek van voorzitter Anneth van Bruchem (die verhuisd is), bestuurslid Berna Mekenkamp (die raadslid is geworden) en het overlijden van Koos Gerritse die het bestuur adviseerde.

Jolanda Breems, die al in het bestuur zat, is door de leden gekozen als voorzitter. De nieuwe bestuursleden zijn: Wesley Kuipers, Lies Tuerlinckx en Hennie Martini. Wesley Kuipers gaat zich bezighouden met de permanente campagne, terwijl Lies Tuerlinckx penningmeester wordt. Thea van der Zanden blijft secretaris

Tijdens de ALV werd daarnaast stilgestaan bij de succesvolle campagne, waarbij in totaal 70 vrijwilligers actief waren voor GroenLinks. Als bedankje voor hun hulp tijdens de campagne en de daardoor geboekte verkiezingswinst, kregen alle leden die aanwezig waren een gebakje. Daarnaast ontvangen alle deelnemers die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de campagne de komende weken een presentje. 

Meer berichten