De gehuldigde FNV jubilarissen samen op de foto
De gehuldigde FNV jubilarissen samen op de foto (Foto: Bert Willemen uit Rijen)

Feestelijke middag bij huldiging FNV-jubilarissen

Er staan voor 2018 ongeveer 110 FNV leden op de jubilarissenlijst van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom om hun vakbondsjubileum te komen vieren. Door het grote aantal van de groep heeft de werkgroep jubilarissen van Lokaal FNV Netwerk Grensstreek-Leistroom besloten om dit jaar de feestgangers op te splitsen. De FNV leden die in de eerste helft van 2018 hun jubileum bereikt hadden, ontvingen allemaal via het secretariaat een uitnodiging voor 23 juni 2018.

Samen met bestuur van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom had de werkgroep een vernieuwde invulling bedacht voor de huldiging van de jubilarissen. Er was gekozen om een gezellige middag te organiseren met een brunch in combinatie met HighTea.

Op zaterdagmiddag 23 juni jl. werd men welkom geheten bij zalencentrum De Vijf Eiken in Rijen.

Voor deze middag waren de FNV leden uitgenodigd om hun jubileum samen met hun partners te vieren. Bij binnenkomst werden ze ontvangen door Jos Geerts, (lid van de werkgroep jubilarissen) die de presentielijst liet ondertekenen.

De gasten konden onder genot van een kopje koffie of thee aanschuiven in de gezellig ingerichte feestzaal. Om 14.00 uur heette Adrie Willemen voorzitter van de werkgroep jubilarissen van Lokaal FNV Netwerk Grensstreek-Leistroom de jubilarissen en de genodigden welkom.

Vervolgens kreeg onze voorzitter Ad Maas het woord. Hij feliciteerde, namens het hele bestuur, de aanwezige jubilarissen. Onder hen waren FNV leden die hun 25-jarige, 40-jarige, of hun 50-jarig lidmaatschap van de bond vierden. Samen hebben jullie er mede ervoor gezorgd dat de inkomens, arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen in ons land verbeterd zijn. De laatste tijd staat dit alles weer meer onder druk. Denk aan het onzekere werk, veel minder vaste contracten, flexwerk, oproepwerk en werken zonder loon. Een klein opsomming zo memoreerde de voorzitter. Ook het te lage minimumloon, en gekoppelde uitkeringen en AOW. Samen weer zorgen voor eerlijker, gelijke kansen voor iedereen, werk, inkomen en zorg. Al lang gaat ons nationaal inkomen steeds meer naar het kapitaal en steeds minder naar arbeid. Op onze aarde hebben 42 mensen evenveel als de armste, namelijk 3,7 miljard. Daarom zijn de vakbonden zo hard nodig, en zullen we van ons laten horen om onder andere de bovengenoemde punten aan de orde stellen.

Na dit welkomstwoord werd het woord gegeven aan Mevr. Henny Plat – van Hooijdonk de FNV-bestuurder van Bouwen en Wonen. Zij was naar Rijen gekomen om de jubilarissen te komen huldigen. Ze sprak over de lopende FNV-acties, zoals het bekende FNV Offensief dat begin dit jaar van start was gegaan. Maar ook gaf ze een korte opsomming van lopende FNV-acties, stakingen en lopende cao-onderhandelingen en de moeizame onderhandelingen met de diverse bedrijven. Ook dat er diverse grote bedrijven niet met de FNV willen praten over de arbeidsvoorwaarden voor hun personeel, en het via de ondernemingsraden van de bedrijven afhandelen.

Ze pleitte ervoor om alle leden de FNV-petitie tegen de afschaffing van de Dividendbelasting te laten onderteken. Ze vindt dat de FNV als vakbeweging groter moet groeien en dat ons ledenaantal flink moet stijgen. Ze kwam met een mooi idee: ”Probeer zoveel mogelijk mensen in je eigen familiekring te benaderen, overtuig ze en maak ze lid van de FNV. Dit kan eigenlijk op een simpele manier. Als een familielid jarig is of een bepaald jubileum heeft, geef ze dan een FNV-jaarlidmaatschap als cadeau. Samen voor de FNV.”

Na deze woorden werden de aanwezigen uitgenodigd om een start te maken van het uitgebreide en fraai opgemaakte brunch/High-tea buffet. De chef-kok en zijn medewerkers van zalencentrum De Vijf Eiken uit Rijen hadden hun uiterste best gedaan om iets speciaals voor deze middag te maken. Er waren namelijk door hun speciale FNV taarten gemaakt voor deze feestelijke middag. De genodigden lieten het aangeboden lekkers goed smaken. Tijdens het nuttigen van alle lekkernijen, kon men genieten van de muziek die door Wim Oprins uit Rijen werd gespeeld.

Na het buffet, werd er begonnen met het uitreiken van de verschillende FNV-onderscheidingen. Door onze voorzitter (Ad Maas) werd verteld dat er op deze middag 5 personen hun 25-jarig FNV-jubileum krijgen. Er waren 2 personen voor hun 40 jaar en 9 personen voor hun 50 jaar.

Allereerst waren de 25-jarig jubilarissen aan de beurt en werd door onze voorzitter een korte terugblik op het jaar 1993 gegeven. Zo werd Bill Clinton de 42e president van Verenigde Staten. Het Verdrag van Maastricht trad in werking. En de bestverkocht single uit dat jaar was Mr. Blue van Rene Klijn. Ook toen verscheen het laatste tijdschrift van Kuifje.

Bij hun 25-jarig FNV-jubileum kregen de volgende personen hun onderscheiding;

A. Bekers uit Ulicoten, P. Bergmans uit Gilze, M. Foesenek uit Baarle – Nassau, G. Hanning uit Rijen en F. van Hellemond uit Gilze.

Vervolgens ging men verder met de huldiging van 40-jarige jubilarissen. Voorzitter Ad Maas memoreerde ook enkele high lights uit 1978. Zo werd het Spookslot in attractiepark de Efteling geopend. Het Nederlands elftal verliest met 3-1 in de finale van het WK voetbal van gastland Argentinië. Gerrie Kneteman wordt op de Nurburgring wereldkampioen wielrennen. En tussen Egypte en Israël werden de Camp Davíd akkoorden gesloten.

Bij hun 40-jarig FNV-jubileum kregen de volgende personen hun onderscheiding;

G. Wirken uit Gilze en J. Vermetten uit Chaam.

Na een muzikale onderbreking werd de huldiging van de 50-jarige jubilarissen voorgezet. Ook nu weer memoreerde onze voorzitter de bijzondere gebeurtenissen uit 1968. Zo werden in dat jaar de Olympische Winterspelen in Grenoble gehouden, met succes voor Carry Geijssen, Kees Verkerk en Ans Schut. In Memphis werd Martin Luther King vermoord en wielrenner Jan Janssen wint als eerste Nederlander de Tour de France. De eerste uitzending van de Fabeltjeskrant komt op televisie en de band The Doors geven een optreden in Amsterdam. De katholieke vakbondsman Jan Mertens stelt in Sneek dat de BV Nederland wordt geleid door tweehonderd mensen. De leden van dit netwerk worden later de Tweehonderd van Mertens genoemd.

Er werd even stil gestaan bij het overlijden in 2018 van Johan Woestenberg uit Rijen. Deze vakbondsman in hart en nieren zou dit jaar zijn FNV-onderscheiding voor zijn 60 jaar lidmaatschap ontvangen. Door het bestuur van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom is hij in februari van dit jaar postuum gehuldigd. Zijn vakbondsonderscheiding is inmiddels aan de familie overhandigd. Ook heeft bestuur een bijzonder artikel geschreven en dit is terug te vinden op de website van FNV Grensstreek – Leistroom.

Zie hiervoor ook https://lokaalfnv.nl/regio/grensstreek-leistroom

Hierna kreeg Mevr. Buijs, als enige vrouw, haar onderscheiding in deze categorie.

Bij hun 50-jarig FNV-jubileum kregen de volgende personen hun onderscheiding;

Mevr. W. Buijs uit Rijen, J. Buijs uit Rijen

beide zijn zus en broer van elkaar

, J. van Ginneken uit Rijen, C. Heijkans uit Rijen, J. van Ierland uit Baarle – Hertog, A. Leijten uit Alphen, P. Lips uit Rijen, H. Vissenberg uit Rijen en B. van den Bosch uit Breda. De laatstgenoemde jubilaris uit Breda is op eigen verzoek in Rijen gehuldigd.

Meer berichten