Foto: Wiljan Van der Zanden

Vanaf maart avondviering in De Vinder

OOSTERHOUT - Vanaf juli 2018 houdt de Catharinaparochie op woensdagochtenden vieringen in de kleine kerkzaal van Antoniushuis De Vinder. Na een half jaar ervaring was het een goed moment om met de gemeenschap na te gaan hoe dit bevallen is. Er is een wens binnen de Antoniuskern om ook 's avonds een viering te houden. In overleg tussen het pastorale team en vertegenwoordigers van de Antoniuskern bleek er een voorkeur voor een viering op dinsdagavond om 18.30 uur. Op deze avond zijn er binnen de Catharinaparochie geen andere vieringen. De Catharinaparochie draagt de voorgangers voor de dinsdagavondviering aan.

Omdat de nieuwe viering van dinsdagavond kort op die van de woensdagochtend volgt, is die laatste verschoven naar donderdagochtend om 9.30 uur.

Dit is in overleg met bezoekers van die viering gebeurd. De Antoniuskern zorgt zelf voor de voorgangers van deze viering.


De Antoniuskern stelt een werkgroep samen, die samen met pastoor Han Akkermans, de diensten zal vormgeven. Daarbij krijgt ook de herinrichting van de kerkzaal aandacht.
Omdat men alles goed wil voorbereiden start men pas op 12 maart 2019 met de nieuwe vieringen.

Meer berichten