Foto: Wineke Onstwedder

Sint Oelbert vijftiende op NK Debatteren

Onlangs vond de finale van de 21e editie van het NK Debatteren voor Scholieren plaats op de Universiteit Utrecht. Het Sint-Oelbertgymnasium uit Oosterhout streed hier voor de winst, maar greep daar naast de titel 'Landelijk Debatkampioen' en behaalde uiteindelijk de 15e plaats. Na een zinderend finaledebat tegen het Haarlemmermeer Lyceum TTO ging het Stedelijk Gymnasium Johan van den Oldenbarnevelt uiteindelijk welverdiend met de winst naar huis.

Het NK Debatteren voor Scholieren wordt al sinds 1998 georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, een organisatie die speelse debatactiviteiten voor scholen ontwikkelt die ervoor zorgen dat leerlingen nieuwsgierig blijven, overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren. Naast landelijke kampioenschappen verzorgt de stichting ook nascholing aan docenten, geven zij debattrainingen in de klas en ontwikkelen zij lesmateriaal. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Adessium Foundation, het D/M Fonds voor goed spreken en de Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Universiteit Utrecht.

Maanden hebben de debaters geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Tijdens drie voorrondes hebben ruim 110 scholen deelgenomen aan het toernooi die plaats vonden op gastlocaties die zelf ook al jaren deelnemen aan het NK Scholieren: Gymnasium Camphusianum uit Gorinchem en het Mendelcollege uit Haarlem. De voorrondes hebben tweeëndertig finalisten opgeleverd die gedegen kanshebbers waren om de titel Nederlands Kampioen te veroveren.

Stellingen
De scholieren hebben zes weken de tijd om de debatstellingen voor te bereiden, maar horen pas vlak voor het debat of zij vóór of tegen de stelling moet pleiten. Daarnaast hebben de leerlingen gedebatteerd over twee improvisatiestellingen*.

De leerlingen debatteerden deze finale onder andere over de volgende stellingen:

§ Seksuele voorlichting leidt tot economische groei

§ Het moet verboden worden voor foodtrucks om in de buurt van scholen te staan*

§ In de top 5 van iedere kieslijst moet minimaal 1 kandidaat 30 jaar of jonger zijn

§ Het moet verboden worden voor docenten en leerkrachten om te staken*

§ Als een moeder na de bevalling we

Meer berichten