Marco Knulst
Marco Knulst (Foto: Joep Rijk, Geertruidenberg)

Tweede Oelbertlezing 2019 met Marco Knulst

Onder de titel 'Oelbert on Tour' worden in 2019 drie Oelbertlezingen georganiseerd waarin sprekers uit kringen rond het Sint-Oelbertgymnasium vertellen over hun passie.

Op maandag 18 maart 2019 is het woord aan macro-econoom en beleggingsdeskundige Marco Knulst. Zijn beleggingsvisie is gebaseerd op economische theorieën van Nobelprijswinnaars, vooraanstaande economen en geopolitieke analisten. De presentatie “Geld (r)evolutie, de strijd om de wereldmacht” is een intrigerende lezing over de diep verborgen verbanden tussen ons financiële systeem en belangrijke mondiale gebeurtenissen. Knulst presenteert een op feiten gebaseerd verhaal waarvan de verbanden niet eerder zijn gelegd. Een verhaal over de functie van goud en de rol van olie in ons geldsysteem. Een verhaal over oorlogen, industriële revoluties, intriges en bedrog. Over economische macht en te extreem doorgevoerd kapitalisme. Vanuit het perspectief van de geschiedenis neemt Marco Knulst u mee naar het heden, dit alles in het teken van de gedachte: “Hoe meer kennis u heeft van het verleden, hoe verder u kunt kijken in de toekomst.”

In zijn voordracht laat Knulst zien dat er bij beleggen niet alleen raakvlakken zijn met schoolvakken als economie, maar ook met geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, statistiek en wiskunde. Er is ruim de gelegenheid met de spreker van gedachten te wisselen. Na afloop beantwoordt hij graag vragen uit het publiek.

Maandag 18 maart 2019, aanvangstijd 19.30 uur, in de Agora van het Sint-Oelbert-gymnasium te Oosterhout (N.Br.) De toegang is vrij.

Het Sint-Oelbertgymnasium is het beste te bereiken via het Paterserf en vm. Zwembad De Blikken.

Voor info: www.oelbert.nl, voor vragen: pa@oelbert.nl. Zie ook: www.goldencrosses.nl

Meer berichten