Foto:

Twee CDA-kandidaten uit Rijen en Dongen

RIJEN/DONGEN - Alwijn ten Cate uit Rijen (foto rechts) en Jacques van der Aa uit Dongen (foto links) staan voor het CDA als nummers 2 en 6 op de lijst voor de waterschapsverkiezingen.

Alwijn is manager juridische zaken van de NVWA, bestuurslid van een lokale energiecoöperatie en raadscommissielid in Gilze en Rijen. Jacques is werkzaam geweest in de agrarische sector, in de advisering en op het gebied van omgevingsbeleid. Hij is lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Zij willen graag in de volgende periode bestuurslid zijn, omdat water in deze tijd zeer belangrijk is en het waterbeleid hen aanspreekt.

Veel plannen en besluiten zijn breed gedragen door meerdere partijen. Succes kent vele vaders.

Thema's waarop het CDA initiatief nam, en/of zich bijzonder hard heeft gemaakt, zijn er volop volgens het duo: "Het versterken van de communicatie, om het waterbewustzijn bij de inwoners te vergroten. Het vaststellen van de kwijtscheldingsregeling uit solidariteit voor de laagste inkomens. Het uitvoeren van gebiedsprojecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de waterkwaliteit. En natuurlijk de zorg voor een goed beheer en onderhoud van de waterlopen."

Meer berichten