'Schot in de roos' in Raamsdonk
'Schot in de roos' in Raamsdonk (Foto: )

Gilde Raamsdonk schiet weer met scherp met de handboog

In 2018 is voor de derde keer, met succes, het toernooi 'Schot in de roos' gehouden, een handboogverschieting in een plezierige, ontspannen sfeer, waaraan viertallen van verenigingen en clubs konden deelnemen.

Het Schuttersgilde Sint Bavo nodigt belangstellenden ook nu weer uit, om elkaar te ontmoeten, en om kennis te laten maken met deze prachtige sport die het handboogschieten is.

Het Gilde wil dit op deze actieve manier doen, met een eenvoudige competitie.

Je vormt een viertal met vier leden van je vereniging of partners of vrienden. Leden van schietverenigingen zijn van deelname uitgesloten.

Deze viertallen worden uitgenodigd om op vrijdag 12 of op zaterdag 13 april te komen schieten.

Men krijgt eerst een uitleg over deze schietvorm, en daarna kan ieder enkele proefpijlen afvuren.

Voor de wedstrijd worden door elke persoon twaalf pijlen geschoten.

Het schieten gebeurt horizontaal, op een gildeblazoen op een afstand van tien meter.

Bogen en pijlen worden door het Gilde beschikbaar gesteld.

De tijdsbesteding zal ongeveer één uur per viertal bedragen. De minimumleeftijd van een schutter is 15 jaar.

Er zijn prijzen beschikbaar, met een wisseltrofee voor het hoogst geëindigde viertal.

Vorig jaar is deze trofee gewonnen door een team van de KBO Raamsdonk.

Ook zijn er prijzen voor de hoogst geëindigde individuele deelnemers.

(Individuele deelnemers zijn dezelfde personen die in de viertallen schieten.)

De locatie van de wedstrijd is het Gildehof, Kerkplein 3 te Raamsdonk. Per viertal wordt een inleggeld gevraagd van € 10.-.

Aanmelden en nadere info:

h.muskens@hetnet.nl, tel. 0162-512760, 06-20236732.

Meer berichten