Theo Peeters, Johan Beerens en John van Vugt bij Theek 5
Theo Peeters, Johan Beerens en John van Vugt bij Theek 5 (Foto: Theo Peeters, Johan Beerens en John van Vugt bij Theek 5)

Nieuwe aanjager Cultuuronderwijs

De afgelopen jaren heeft Cultuurwerft, de marktplaats cultuureducatie, samen met het basisonderwijs gewerkt aan het versterken van cultuureducatie in de gemeente Geertruidenberg. Per 1 januari 2019 heeft Cultuurwerft deze opdracht overgedragen aan Theek 5. Theek 5 bouwt samen met de basisscholen verder aan een vaste plek voor cultuureducatie in het basisonderwijs.

Geertruidenberg - Theo Peeters, directeur Theek 5, en Johan Beerens, voorzitter Cultuurwerft, maakten in bijzijn van wethouder Van Vugt deze overdracht officieel op maandag 25 maart door het tekenen van de overdrachts- en samenwerkingsovereenkomst.

Cultuurwerft ontstond in 2007 nadat Stichting Kulturele Activiteiten Dongemond (SKAD) door bezuinigingen geen subsidie meer kreeg.
Het is Cultuurwerft gelukt om het lokale basisonderwijs warm te krijgen voor cultuureducatie. De speerpunten: streven naar een opgeleide Interne Cultuur Coördinator op iedere school, een kwalitatief cultuurmenu en projecten op de scholen door lokale cultuuraanbieders. Een voorbeeld van dit laatste is ‘Jet en Jan in 1910’ waarbij de drie lokale heemkundekringen de kinderen mee terugnemen in de tijd. Cultuurwerft kijkt met plezier terug naar hoogtepunten als Kinderkunst, de Cultuurwerftdagen en workshops door studenten van de Rockacademie.

Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt vanaf 2013 een impuls van de Rijksoverheid met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de periode 2013-2016 is in Noord-Brabant met succes gewerkt aan CmK met behulp van het programma De Cultuur Loper. Met De Cultuur Loper werken scholen onder begeleiding van de lokale intermediair aan een activiteitenprogramma dat past bij de visie en situatie van de school. CmK kreeg een vervolg voor de periode 2017-2020. De Gemeente Geertruidenberg meldde zich hiervoor aan en daardoor kunnen de scholen sinds 2017 aan de slag met De Cultuur Loper.


Met de start van CmK in de gemeente Geertruidenberg kwam bij het dagelijks bestuur van Stichting Cultuurwerft de wens om cultuureducatie voor het basisonderwijs duurzaam te verankeren om de kwaliteit blijvend te waarborgen. Er werd, in overleg met de Gemeente Geertruidenberg, gezocht naar een organisatie die de opdracht zou kunnen overnemen. Deze organisatie heeft Cultuurwerft gevonden in Theek 5.

Bibliotheek Theek 5 is een lokale instelling met een stevige basis in de gemeente waardoor de toekomst gewaarborgd is en er is een inhoudelijke cultuureducatieve meerwaarde.

De Gemeente Geertruidenberg heeft de opdracht voor cultuureducatie voor het basisonderwijs per 1 januari 2019 gegund aan Theek 5.

De afspraken die Cultuurwerft met de basisscholen had gemaakt worden één-op-één overgenomen door Theek 5.

Meer berichten