Maaklab is een initiatief van De Plekkenmakers (www.deplekkenmakers.nl) i.s.m. met gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie
Maaklab is een initiatief van De Plekkenmakers (www.deplekkenmakers.nl) i.s.m. met gemeenten Oosterhout en Dongen en de provincie (Foto: )

Vervolg Dromenlab O'hout-Dongen

Het Dromenlab voor het landelijk gebied tussen 't Blik in Dongen en de Heikant in Oosterhout krijgt een vervolg. Op zaterdag 11 mei wordt de aftrap gegeven voor een zogeheten Maaklab. De aftrap heeft plaats van 13.00 tot 17.00 uur in de Groenstraat 11 in Dongen. Daarna krijgen bewoners, ondernemers en gebruikers in een periode van acht weken hulp om van het gebied een droomplek te maken.

DONGEN/OOSTERHOUT - Het Maaklab wordt, net als het Dromenlab, georganiseerd door De Plekkenmakers. Dat gebeurt wederom in een schuur aan de Groenstraat. Vanuit deze pleisterplaats begeleiden zij de aftrap en geven zij bezoekers informatie over de inschrijfmogelijkheden, planning, werkwijze en spelregels van het Maaklab. Iedereen die een idee, wens of droom heeft ingediend ontvangt hiervoor een uitnodiging via de Plekkenmakers. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Tijdens de aftrap worden Maakteams samengesteld. Deze teams krijgen hulp aangeboden in de vorm van kennis, expertise en praktische workshops. Samenwerking wordt gestimuleerd. Niet alleen binnen de Maakteams, maar ook in de omgeving. Naast hulp vanuit beide gemeenten en de provincie wordt ook een beroep gedaan op de kennis en kunde in het gebied zélf en de regio Dongen-Oosterhout. Het doel is om met elkaar te komen tot haalbare projectplannen die een positieve impuls geven aan de kwaliteit van het gebied.

Op 26 en 27 januari organiseerden De Plekkenmakers in opdracht van beide gemeenten en de provincie een Dromenlab voor het landelijk gebied tussen Oosterhout en Dongen. Dit was een vervolg op een Dromenlab dat in 2017 alleen voor 't Blik werd gehouden. De ruim 150 deelnemers aan het Dromenlab van januari kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van infrastructuur, natuur, ontspanning en recreatie. Grondeigenaren en vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties dachten van tevoren mee over de gewenste richting waarin het gebied zich kan ontwikkelen. Het resultaat is in woord en beeld vastgelegd in het Dromenboek: http://www.deplekkenmakers.nl/project/dromenlab-oosterhout-dongen/

Onderdeel van het Dromenboek is een Plekkenplan. Dit plan is gemaakt op basis van ingekomen dromen en waarderingen en geeft een indicatieve richting aan voor het gebied. Vernieuwend is onder andere de introductie van een cultuurhistorische route. Samen met aanbevelingen, conclusies en concrete handvatten `hoe nu verder' geeft het Plekkenplan voeding en houvast aan de verdere ontwikkeling en realisatie.

Wie mee wil doen aan de aftrap van het Maaklab op 11 mei, kan zich aanmelden via de website van De Plekkenmakers: https://www.deplekkenmakers.nl/contact/ onder vermelding van 'Aanmelding Start up'.
Iedereen is van harte welkom bij de pleisterplaats aan de Groenstraat 11 in Dongen.

Meer berichten