Het plan voor de kasteelmuur: 27 meter lang en 50 centimeter hoog en komt in een gravelbed
Het plan voor de kasteelmuur: 27 meter lang en 50 centimeter hoog en komt in een gravelbed (Foto: )

Sponsoractie voor de kasteelmuur

De Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe" steunt het plan van de initiatiefnemers voor de wederopbouw van een kasteelmuur in het Wilhelminaplein te Geertruidenberg en opent daarvoor een sponsoractie onder de leus 'Draagt U ook een steentje bij?'.

GEERTRUIDENBERG - Onder het Wilhelminaplein bevinden zich grote zware funderingen van het kasteel dat in 1323-1325 door Willem van Duvenvoorde in opdracht van Graaf Willem III werd gebouwd. De ondergrondse restanten van dit in vergetelheid geraakte kasteel werden na vele jaren bureau-onderzoek en fysieke inspanningen, herontdekt. In 2017 werd het plan voor wederopbouw van een deel van een kasteelmuur gelanceerd. Het plan is alom met veel enthousiasme en instemming ontvangen. Op 23 april 2019 besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het plan, dat werd toegevoegd aan het overkoepelend "Project Zuiderwaterlinie", voor 50% van de geraamde kosten te financieren. De andere 50% moet opgebracht worden door de Gemeente Geertruidenberg en de initiatiefnemers. Intussen zijn de initiatiefnemers zelf al een sponsoractie begonnen bij het bedrijfsleven. Met de passende actie van de Oudheidkundige Kring wordt een beroep gedaan op de burgerij naar vermogen deel te nemen aan de gewenste herbouw van de kasteelmuur. De bedoeling van de actie is om een monument te creëren dat door een brede laag van de bevolking gedragen wordt en een aanwinst betekend voor de historische uitstraling van de Gemeente Geertruidenberg.

De leus van de actie verwijst naar de mogelijkheid om door middel van een financiële bijdrage een steentje bij te dragen, met name de kosten van één of meerdere bakstenen (afm.: 27 x 13½ x 7 cm), de kosten voor één baksteen bedragen 3,50 euro.

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL 47 RABO 0340 2916 99 onder het kenmerk: "Project kasteel", t.n.v. Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe.

Meer berichten