Foto:

Jubileumpenning voor Twins Sporting Club

Twins Sporting Club Oosterhout werd in 1969 opgericht en bestaat dit jaar dus vijftig jaar. Dat jubileum werd afgelopen zaterdag gevierd. Bij die gelegenheid reikte locoburgemeester Marian Witte de gemeentelijke jubileumpenning aan de vereniging. Toekenning van de penning is naar de mening van het college van B & W op zijn plaats gezien de bijzondere verdiensten voor de Oosterhoutse samenleving. (CvA)

Meer berichten