Fragment uit De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch
Fragment uit De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch (Foto: Brabants Landschap)

Thijs Caspers: Jeroen Bosch, een vogelaar avant la lettre

Onder de titel Oelbert on Tour worden in 2019 drie Oelbertlezingen georganiseerd waarin sprekers uit kringen rond het Sint-Oelbertgymnasium vertellen over hun passie. Op maandag 20 mei 2019 is het woord aan historicus en natuurbeschermer dr. Thijs Caspers, oud-Oelbertaan van eindexamenjaar 1973. Hij verwoordt het onderwerp van zijn voordracht als volgt:

Je zou Jeroen Bosch (1450-1516) de vroegst bekende ‘vogelaar’ van Brabant en trouwens van heel de Nederlanden kunnen noemen, in de huidige betekenis van vogelliefhebber. Anders had hij ze nooit zo mooi, grappig én waarheidsgetrouw afgebeeld. Hoewel Jeroen Bosch niets op schrift heeft nagelaten, niet over zijn stad, zijn vrouw of zijn verf, is wél zeker dat hij er iets mee had, met die vogels dan. Want hij schilderde er veel, zowel in aantal als in soorten; én naar de natuur. Er zitten weliswaar fantasievogels tussen, maar toch ook opvallend veel bestaande. Hij koos de fraaist gekleurde en langst gesnavelde uit voor het middenpaneel van ‘De Tuin der Lusten’ (± 1500). Door hun pracht, gratie en onverstoorbaarheid zet Jeroen Bosch ze hier als het ware op een voetstuk: God, wat zijn ze ‘cool’. Dat deed hij niet door erover te praten of te schrijven, maar door ze een rol te geven in zijn uitbeelding van spreekwoorden. Je moet de schilderingen van Jeroen Bosch als het ware lezen. In ‘De Tuin der Lusten’ zien we de schilder aan het werk als taalvirtuoos. Caspers komt met veel voorbeelden en probeert de beeldspraak te duiden.

In zijn voordracht laat Caspers zien dat de voorstellingen van Jeroen Bosch niet alleen raakvlakken hebben met schoolvakken als beeldende vorming en geschiedenis, maar ook met Nederlands en levensbeschouwing. Er is ruim de gelegenheid met de spreker van gedachten te wisselen. Na afloop beantwoordt hij graag vragen uit het publiek.

Maandag 20 mei 2019, aanvangstijd 19.30 uur, in de Agora van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout.

De toegang is vrij. Het Sint-Oelbertgymnasium is het beste te bereiken via het Paterserf en vm. Zwembad De Blikken.

Meer berichten