"Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander behaagd om Annie de Waard-Kuijpers benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau."
"Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander behaagd om Annie de Waard-Kuijpers benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau." (Foto: )

Lintje voor Annie De Waard-Kuijpers

Annie de Waard-Kuijpers (69) werd onlangs gedecoreerd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau in de Gertrudisstaete. Burgemeester Luteijn huldigde Annie de Waard-Kuijpers met een mooie en persoonlijke toespraak.

Door Judith Prakke - Geertruidenberg

Er was een grote groep familie, vrienden en genodigden die Annie de Waard een warm hart toedragen. Het was voor haar een grote verrassing, omdat ze naar de Gertrudisstaete was gelokt onder voorwendsel van een vergadering. Ze mocht vooraan plaatsnemen om in het zonnetje gezet te worden.

Mevrouw de Waard-Kuijpers was na haar operatie op 26 april al weer snel bij een vergadering. De operatie die ze had moeten ondergaan was een voortvloeisel van op een verkeerde manier uit te stappen op vakantie. Daardoor belandde ze in het ziekenhuis en miste zo de lintjesregen. Ze werd getypeerd als iemand die geen blad voor de mond neemt.

Van 1972 tot 2007 was ze bestuurlijk actief voor F.C. Right-Oh in Geertruidenberg. Van 1973-1980 was zij penningmeester.

Van 1976 tot heden was ze bestuurlijk actief voor muziekvereniging Apollo uit Geertruidenberg. Zij was van 176 tot 1983 secretaris, van 1983 tot 2000 bestuurslid, van 1983-2009 bibliothecaris. Zij hielp bij rommelmarkten die de harmonie organiseerde.

Van 2005 tot heden is ze lid bij de parochiekerncommissie H. Gertrudisparochie (voorheen lid kerkbestuur H. Gertrudisparochie). Zij actualiseerde en voert de ledenadministratie, voert de administratie, neemt de taak van de secretaris over als deze is verhinderd. Zij maakt een keer per vier wekende kerk mee schoon en coördineert de wekelijkse schoonmaak van de kerk en bestel en onderhoudt de materialen daarvoor. Zij is een kartrekker en zet zich in om van de vrijwilligers een team te maken. Ook is zij voorzitter van de diaconiegroep in de parochie. Jaarlijks regelt zij mede het paas- en kerstontbijt. Sinds vorig jaar is zij secretaris van Caritas, die is ontstaan door samenvoeging van de diaconieactiviteiten van de zes parochiecommissies. Aanvankelijk zou zij haar werkzaamheden voor de parochie neerleggen in verband met de sluiting van de Gertrudiskerk. Maar omdat het kerkgebouw nog niet is verkocht en men op zoek is naar een andere ruimte of een ander gebouw is de parochiekerncommissie nog actief. Mevrouw De Waard-Kuijpers is zelfs nog actiever geworden!

Van 2006-heden is ze actief lid van Kerkkoor St Cecilia. Zij is actief voor de organisatie binnen het koor zelf, neemt deel aan de Algemene ledenvergadering, draait bardiensten en biedt haar diensten aan bij de kascontrolecommissie. Van 2008- heden is ze actief lid bij het rouw- en trouwkoor. Zij voert bestuurlijke activiteiten uit, regelt mede dat het koor een rouw- of trouwdienst kan verzorgen. Vaak regelt zij aanvullende koorleden en soms ook de dirigent.

Afsluitend werd er koffie geschonken en er werd een dwarsfluitconcert gegeven.

Meer berichten