Marian Witte is de verwachte opvolger van Willemijn van Hees.(foto: Judith Prakke)
Marian Witte is de verwachte opvolger van Willemijn van Hees.(foto: Judith Prakke) (Foto: Judith Prakke)

Marian Witte voorgedragen als burgemeester Geertruidenberg

Voordracht door gemeenteraad

Van de redactie

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft op maandag 17 juni na een extra raadsvergadering Marian Witte aanbevolen als nieuwe burgemeester van Geertruidenberg. Zij is daarmee de verwachte opvolger van Willemijn van Hees.

Witte is 43 jaar en moeder van drie kinderen. Zij woont in Oosterhout. Sinds 2010 is zij werkzaam als wethouder in de gemeente Oosterhout op diverse portefeuilles zoals Ruimtelijke Ordening, bouwen, wonen, mobiliteit, natuur en groen, omgevingswet, volksgezondheid en sport.

Witte heeft Politicologie gestudeerd in Nijmegen. Van 2001-2010 heeft zij als gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Oosterhout in de gemeenteraad van Oosterhout gezeten. Vanuit haar beroep is zij tevens lid van de raad van toezicht van stichting Zet.

De vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Albert Smit (Keerpunt '74), Wim Quirijnen (Lokaal+), Mirjam de Groot (Morgen!), Berrie Broeders (CDA), Thosha van der Maas (VVD), Piet de Peuter (SVP) en Anke Voulon (D66), heeft in de afgelopen maanden de raadsvergadering voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 31 kandidaten op de vacature gereageerd. In een besloten raadsvergadering op 17 juni heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Witte als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Geertruidenberg.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. Na ondertekening van het KB door de Koning en contrasignering door de minister van BZK is de benoeming definitief. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting worden geïnstalleerd op donderdag 10 oktober.

Meer berichten