Gemeentehuis van Oosterhout
Gemeentehuis van Oosterhout (Foto: casper van aggelen)

Mogelijk standplaatsen erbij in Oosterhout

OOSTERHOUT - Gemeente Oosterhout heeft van een aantal gezinnen het verzoek gehad om het aantal woonwagenstandplaatsen in de gemeente uit te breiden. Gezien de wachtlijst van Thuisvester (eigenaar van de grond) en de beperkte doorstroming binnen de huidige woonwagenstandplaatsen, heeft het college van burgemeester en wethouders in samenspraak met Thuisvester het voornemen de Rietbeemd en de Beneluxweg met enkele woonwagenstandplaatsen uit te breiden.

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties moet een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans op een woonwagenstandplaats hebben. Gemeente Oosterhout heeft onderzocht of haar woonbeleid hieraan voldoet. Momenteel heeft Thuisvester een wachtlijst met negentien wachtenden en is er een beperkte doorstroming binnen de huidige 25 woonwagenstandplaatsen. Dit maakt de kans op een woonwagenstandplaats binnen een redelijke termijn voor de wachtenden erg klein

Vervolgproces
In de komende periode gaan gemeente Oosterhout en Thuisvester de mogelijke uitbreiding uitwerken. Daarbij wordt het gesprek aangegaan met de verzoekers en de directe buren. Zodra dat traject ingaat, worden direct omwonenden hierbij betrokken.

Meer berichten