Ransuilen zoeken randstedelijke gebieden op, omdat haviken en bosuilen de ouder wordende bossen domineren (foto: Dennis Maas)
Ransuilen zoeken randstedelijke gebieden op, omdat haviken en bosuilen de ouder wordende bossen domineren (foto: Dennis Maas) (Foto: Dennis Maas )

Ransuilen verliezen hun roestboom

Eeuwig zonde is het dat de gemeente een roestboom heeft gekapt vinden Peter Verwaters en Dennis Maas van Natuurfederatie Geertruidenberg. Ze laten dit weten op Facebook en via de krant, want in augustus kapte de gemeente zonder aanvraag van vergunning de boom. Wettelijk mag dat, laat de gemeente weten, omdat het om een conifeer gaat. "Het zal voor de ransuilen moeilijk worden om deze winter aan de Buitenvest te Geertruidenberg te verblijven want de verzamelplek is weg," aldus Peter Verwaters.

Door Judith Prakke

GEERTRUIDENBERG - Verbaasd zijn ze, want er zijn al langere tijd gesprekken over de bomen en de gemeente weet om welke bomen het gaat. De boom die nu is gekapt geldt als centrale boom. Het is een roestboom, een boom waar de dieren rusten.

Uilenspecialist Dennis Maas legt uit: "Ransuilen zoeken randstedelijke gebieden op, omdat de ouder wordende bossen gedomineerd worden door de grotere haviken en bosuilen. In het broedseizoen leven ze per koppel en 's winters verblijven ze bij elkaar op een winterroest. Dat is doorgaans een naaldboom, een boom die groen blijft in de winter. Daar kunnen ze zo goed als onzichtbaar zitten."

De boom die nu weggehaald is, was een dichte naaldboom. Nu heeft TenneT toegezegd drie bomen te compenseren van vier tot vijf meter.

Die compensatie zal zich pas over enkele jaren doen gelden, vindt Maas. Vooralsnog zijn de bomen gewoon te klein. De ecoloog van TenneT zag dat er genoeg bomen waren die de functie over zouden kunnen nemen. Maas, zelf ook ecoloog, is het daarmee oneens.

"Wat je nu ziet is een stapeling van factoren." Ten eerste is er een plan om de Peuzelaer, een school ten westen van het uilengebied plat te gooien. Er komt woningbouw. Op het terrein staat een naaldboom die ook een belangrijke functie heeft voor Buitenvest. Dan komt het 150 kV traject waar de komende periode ook veel bomen voor sneuvelen als de hoogspanningsmasten weggehaald worden.

Ten slotte staan veel naaldbomen bij particulieren en het raakt uit de mode om hoog opgaand hout in de tuin te hebben. Graag zou Maas zien dat er meer uitheemse boomsoorten op de lijst van beschermde bomen komen.

De gemeente heeft laten weten dat een vier tot vijf meter hoge conifeer zeker ook een roestboom kan worden. Er is gezocht naar compensatie door deze drie bomen beschikbaar te stellen.

Ook voor de boom bij de Peuzelaer zal te zijner tijd compensatie gezocht worden in de vorm van nog te planten coniferen.

TenneT is niet verplicht deze compensatie te bieden maar doet dit uit vrije wil.

Maas: "Het poldermodel; een compromis ligt in het midden."

Meer berichten