Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst aan het woord tijdens de bijeenkomst. (foto Marieke van Gemert)
Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst aan het woord tijdens de bijeenkomst. (foto Marieke van Gemert) (Foto: )

De Riethorst wordt nieuwe wijk

Op 24 oktober was alweer de vierde bijeenkomst waarbij aan omwonenden en andere geïnteresseerden verteld werd over de plannen rond de nieuwe Riethorst aan de Venestraat in Geertruidenberg.

Dor Judith Prakke

GEERTRUIDENBERG - Het welkom door José de Groot, zorgmanager de Riethorst, was warm, net zo warm als de nieuwe zorglocatie moest worden, warm, veilig en mooi. "De nieuwe Riethorst wordt het mooiste gebouw dat ik ken. Ik ben niet bevooroordeeld," sprak de Groot lachend. "Het is ondersteunend voor Geertruidenberg. Tachtig procent van de medewerkers woont hier ook. We komen thuis."

Monique Miseré, clustermanager langdurige zorg, vertelde over de visie op zorg voor vrijheid. Ze begon met een klein verhaaltje over een vrouw die eerst graag in de tuin wilde lopen in het verzorgingstehuis en vervolgens besloot om door een gat in de heg te klimmen. Iedereen was bezorgd. Maar ze kwam steeds weer terug. De familie vond het goed en zo veroverde ze weer terug wat ze vroeger graag deed: wandelen. "Hoe gaan we wonen met maximale vrijheid?" vroeg Miseré zich hardop af. Een stimulans is de Wet zorg en dwang die in 2020 in werking treedt, waarbij onvrijwillige zorg niet mag, tenzij er een ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving is. "Een schip is het veiligst in de haven, maar daar zijn schepen niet voor bedoeld," zei Miseré, dus wordt de nieuwe Riethorst open, midden in de buurt, want alleen samen met buurtbewoners kunnen we het leven fijner maken.

Sander van Sambeek, architect, liet zien hoe het een prachtig gebouw wordt, met aan de voorkant een gebouw met faciliteiten. Daarachter zijn de buurtkamers. Deze buurtkamers hebben verschillende thema's. Er komt een bibliotheek, een hoeve, een muziekruimte/bioscoop, een tuinkamer, een nostalgische huiskamer, een spelletjeskamer/atelier en een wellness-salon. Bewoners hebben ook de mogelijkheid om zich in hun eigen appartement terug te trekken.

Over de samenwerking tussen Prisma en De Riethorst Stromenland vertelde Wilma Claassen, manager zorg en expertise Prisma. Vijftien appartementen zijn voor cliënten van Prisma. Er gaan twaalf cliënten mee vanuit de zorglocatie aan de Venestraat en er komen drie nieuwe cliënten met een verstandelijke beperking bij. Mireille de Wee, bestuurder, sloot af: "Blijf kijken naar de individuele persoon. Laat bewoners doen wat het beste bij hen past" en "laat ze onderdeel zijn van de samenleving. De buurtkamers zijn ontmoetingsplekken. We streven ernaar dat ze een buurtfunctie gaan vervullen. We nodigen mensen uit om met spullen en financiële middelen te helpen om de kamers aan te kleden en zijn op zoek naar samenwerkingen om invulling te geven aan de buurtfunctie." Er zijn bijvoorbeeld al gesprekken met Theek 5 over een dementheek in de bibliotheek.

Meer berichten